Καταρτίσθηκαν σε σώμα το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο και η νέα Σχολική Εφορεία Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας .

Σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2012  , στα προσωρινά γραφεία της Ενωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας καταρτίσθηκαν σε σώμα  το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο και η νέα Σχολική Εφορεία Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας .

Το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο  αποτελούν οι ακόλουθοι :

Κοινοτάρχης – Σάββας Ξιούρης

Αναπληρωτής Κοινοτάρχης – Ανδρέας Προδρόμου

Γραμματέας – Σάββας  Δουκανάρης

Ταμίας – Γεώργιος Ττοφή

Μέλος – Παντελής Παντελή

Η σύνθεση της νέας Σχολικής Εφορείας έχει ως εξής:

Πρόεδρος – Σάββας Ξιούρης

Αντιπρόεδρος – Σάββας Δουκανάρης

Γραμματέας – Ανδρέας Προδρόμου

Ταμίας – Γεώργιος Ττοφή

Μέλος – Παντελής Παντελή

Με τη ευκαιρία του νέου έτους 2012 τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Σχολικής Εφορείας  Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας στέλνουν θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συγχωριανούς , στους Κερυνειώτες και σ`όλους τους Κυπρίους και εύχονται ολόψυχα η φετινή χρονιά να είναι η τελευταία μακριά από τις πατρογονικές μας εστίες.